Położenie geograficzne

Mokre- (około 280-290m n.p.m.) usytuowane jest w dolinie otoczonej licznymi pagórkami. Po zachodniej stronie góruje wzniesienie zwane „Sośnią Górą” (340 m n.p.m). Z większych wzniesień jest jeszcze Fiołkowa Góra i Grafowa Góra. Ukształtowanie geologiczne, głównie dzięki bogactwu skał triasowych sprzyja tworzeniu źródeł (np. Białe Źródło”, „Czerwone Rodło”, „Białe Rodło Św. Jadwigi”). Stąd prawdopodobnie wzięła nazwę wieś Mokre. Przez teren sołectwa przepływają strumyki „Promna” (dopływ Kłodnicy) i „Jasienica” (okolice Sośniej Góry). 

Stan jakości powietrzaAnkieta

Jakie sprawy Twoim zadaniem są najpilniejsze do załatwienia?