Kontakt

Sołectwo Mokre
43-190 Mikołów, ul Miodowa 2

Sołtys Sławomir Fudala
e-mail: fudala.slawomir@gmail.com

Radna Rady Miasta Ewa Chmielorz
tel: 605 560 637
e-mail: ewa.chmielorz@mikolow.eu

Radny Powiatowy Henryk Stencel
tel: 515 197 323
e-mail: henryk.stencel@rada.mikolowski.pl

Dzielnicowy: asp. szt. Maciej Dobrowolski 
tel. 32-73 77 363, tel. kom. 723 656 571

Straż Miejska
ul. Karola Miarki 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 02 91, 324 85 55
tel. alarmowy: 986
e-mail: sm@mikolow.eu
godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 600 do 2200

Ochotnicza Straż Pożarna Mokre
ul. Miodowa 3, 43-195 Mikołów-Mokre
tel.: (32) 322 61 04
czynna: całą dobę