Członkowie Rady Sołeckiej

Na okres obecnej kadencji do Rady Sołeckiej weszli :

Ewa Chmielorz,
Iwona Karamuz,
Roman Hanus,
Jarosław Majewski, 
Mateusz Kurpanik, 
Tadeusz Skoworodko, 
Michał Szwerthalter, 
Artur Mura,
Jarosław Konowski

Fudala Sławomir - sołtys