Chór Mokrzanki

Chór Mokrzanki

Zespół powstał w 1981 roku z inicjatywy Anny Ryszczyk. Pierwszym dyrygentem został Jan Kopiec . Po nim pałeczkę przejęła Karina Górniok. Po kilku latach, gdy chór był zawieszony, jego działalność wznowił radny Józef  Fudala. Dyrygentami byli wtedy  Adolf Klarowicz, Andronika Krawiec i Krzysztof Szruborz. W 1994 Mokrzanki zostały zarejestrowane w Polskim Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Od 1996 roku do teraz paniami dyryguje Grzegorz Kaczmarczyk. Zespół uczestniczy w życiu kulturalnym Mikołowa, powiatu mikołowskiego oraz swojej miejscowości. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni sakralne, świeckie i ludowe. Przez ostatnie 20 lat jako akompaniator z zespołem współpracuje pani Ewa Kaczmarczyk, która wykonuje swoją pracę społecznie. Mokrzanki świętowały w niedzielę 11 grudnia 2016 r. jubileusz 35-lecia istnienia chóru.

Spotkania w każdą środę o godz. 18.00-20.00 w Sołtysówce, Mokre
Dyrygent: Grzegorz Kaczmarczyk.