Projekt 10/2022 Budżet Obywatelski - GŁOSUJEMY

Projekt 10/2022 Budżet Obywatelski - GŁOSUJEMY

Prosimy o głosy w VII Edycji Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie.

Identyfikator projektu: 10/2022

Mokre - Rewitalizacja

Kwota: 333 000,00 zł dla SOŁECTWA MOKRE

Pakiet inwestycji w Sołectwie Mokre. W tym remonty i doposażenie budynku OSP Mokre, altana biesiadna dla "Orlików", dystrybutor wody i monitoring na terenie obiektu Orzeł Mokre, niezbędne remonty w Sołtysówce.

Wspólny projekt Sołectwa Mokre, OSP Mokre i LKS Orzeł Mokre

Jak przebiegnie głosowanie:

Każdy mieszkaniec Mikołowa może oddać 1 głos na wybrany przez siebie projekt, decydując się na jedną z form głosowania:

1. elektronicznie z wykorzystaniem serwisu obywatelski.mikolow.eu

10/2022

 

 

2. osobiście za pomocą karty do głosowania w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. K. Miarki w Mikołowie, w godzinach od 9.00 do 18.00

W przypadku osób, które nie mają możliwości zagłosować internetowo lub osobiście oferujemy możliwość głosowania mobilnego - urzędnik przyjedzie do mieszkańca. Chęć skorzystania z mobilnego punktu do głosowania należy zgłosić do 11.10.2022 r. do godz. 15.00, telefonicznie: 32/32 48 467, mailowo: obywatelski@mikolow.eu

W tej edycji nie ma również ograniczeń wiekowych, głosować mogą nawet dzieci.
W przypadku osób niepełnoletnich na karcie do głosowania musi podpisać się rodzic lub opiekun prawny.

UWAGA!
W celu weryfikacji uprawniony do głosowania powinien podać:
- imię i nazwisko,
- datę urodzenia,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu komórkowego.
Kod otrzymany na podany numer telefonu należy wpisać w odpowiednie pole w formularzu do głosowania.

Sławomir Fudala

  

Skomentuj